Jednakost

Udruga Jednakost
Transmiss

LGBTIQ+ pojmovi

Kliknite na naslov i pročitajte što određeni pojam predstavlja.

Termin koji se odnosi na ljude koji se ne identificiraju kao bilo koji spol. Agender se definira kao nemati spol. Neki agender ljudi to opisuju kao “nedostatak spola”, dok drugi sebe opisuju kao rodno neutralne.

Osobina žene ili muškarca da pokazuje i ženske i muške značajke, tj. i one crte osobe koje društvena okolina obično ne očekuje od osobe određenoga spola ili ih tradicionalno pripisuje samo osobama suprotnoga spola.

Vrsta romantične orijentacije. Služi za definiranje osoba koje ne osjećaju romantičnu privlačnost prema bilo kojem rodu ili je pak osjećaju sasvim malo. Aromantičnost se često pobrka i pogrešno zamijeni sa aseksualnošću. Aromantične osobe ne moraju biti aseksualne, a uglavnom i nisu jer seksualna želja može biti izražena i prisutna bez osjećaja i želje za romantikom.

Nedostatak seksualne privlačnosti prema drugima ili nizak ili odsutan interes za seksualnom aktivnošću ili želja za njom. Može se smatrati seksualnom orijentacijom ili njenim nedostatkom. Također se može širi kategorizirati tako da uključuje širok spektar aseksualnih pod-identiteta.

Fizička, seksualna, emocionalna i duhovna privlačnost prema osobama različitog i istog spola. Biseksualnost je seksualna orijentacija, jednako kao i heteroseksualnost i homoseksualnost. Biseksualac/Biseksualka je i seksualni identitet biseksualnih osoba. Seksualni identitet proizlazi iz seksualnosti.

Pojam koji se primarno odnosi na homoseksualnu osobu ili osobinu homoseksualnosti. Izraz je izvorno značio bezbrižan, veseo ili bistar i razmetljiv. Pojam “Gay” izvorno dolazi od starih Engleza.

Homoseksualnost ili istopolnost je emocionalna, seksualna, fizička, duhovna sklonost i privlačnost prema osobama istog pola. Homoseksualnost se smatra jednom od seksualnih orijentacija. Kao vid seksualne orijentacije homoseksualnost je osnova za izgradnju psiho-socijalnog identeta.

Ili Interseks je opći pojam koji se koristi za različita stanja, po kojima je osoba rođena sa reproduktivnom greškom ili anomalijom spolnog organa koja nije u skladu sa tipičnim definicijama muškog ili ženskog. Interseksualna osoba je osoba koja se rađa s nedefiniranim (izričito ženskim ili muškim setom) spolnih organa. Te su osobe uglavnom žrtve kirurških intervencija, hormonskih terapija i tabuiziranog života. U prošlosti se interseksualna osoba nazivala hermafroditom, a pojava hermafroditizmom.

Žena koju estetski, seksualno i emocionalno privlače druge žene, i koja s drugim ženama ostvaruje emocionalni, seksualni i partnerski odnos.

Seksualna orijentacija koju karakterizira seksualna, emocionalna i duhovna privlačnost prema osobama bez obzira na njihov spol ili rodni identitet. Riječ Panseksualnost dolazi od grčke riječi Pan- koja znači Sve. Koristeći ove definicije, panseksualnost se razlikuje po tome što uključuje ljude koji su interseksualni i/ili padaju van rodne dvojnosti. Obično se smatra više sveobuhvatnijim pojmom od biseksualnosti.

Izraz koji se koristi kao naziv za cjelokupnu LGBT zajednicu osoba koje sebe vide ili žive svoj život izvan hetero-patrijarhalnih normi. Queer se također odnosi na pokret, teorijski pravac kao i na osobu i njene identitete i na taj način ne podrazumijeva pristajanje na “samorazumljivo” slijeđenje društvenih pravila.

Sapioseksualnost je izraz kad je nekome inteligencija seksualno privlačna ili uzbudljiva. Riječ sapioseksualac potječe od latinskog korijena riječi sapien, što znači mudar, i sexis što znači spolni. Sapioseksualne osobe se emocionalno aktiviraju pred svime što ih fascinira u životu ili za vrijeme oduševljenja. Seksualno se uzbude u neobičnim situacijama.

Termin odnosno identitet koji se odnosi na ljude koje privlače nebinarne osobe. To su ljudi koji se zaljubljuju u amorfne ili androgene, odnosno, one koji se ne identifikuju ni kao muškarci a ni kao žene. Skolioseksualce privlače svi oni koji se ne identificirauju sa spolom koji im je dodijeljen rođenjem ili oni koji se jednostavno ne identificiraju.

Transseksualnost je pojam koji se odnosi na stanje kada je osoba naizgled tipične tjelesne spolne diferencijacije uvjerena da pripada suprotnom spolu. Često se koristi izraz “zarobljen/a u tijelu suprotnog spola”. Povezan je s potrebom da se posve postane osoba drugog spola: građom (anatomski), funkcijom (fiziološki) i u društvu (psihosocijalno).

Neki autori upotrebljavaju pojam transseksualnost samo za oblike poremećaja uz provedenu promjenu spola, dok je po drugima transseksualnost sinonim za poremećaj rodnog identiteta, odnosno obuhvaća osobe promijenjenog spola i osobe koje imaju blaže oblike rodne disforije i ne mijenjaju spol.